Direct naar inhoud

Voortgangsrapportages

Twee keer per jaar brengen we voortgangsrapportages uit: in mei en in november. Hierin bespreken we de voortgang van de acties om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar beter te maken.

De voortgangsrapportages laten per veranderdoel de belangrijkste inspanningen en (proces)resultaten zien. De novembervoortgangsrapportages zijn compact; de mei-edities zijn uitgebreider omdat deze ook inzicht geven in de effectmeting op basis van de jaarcijfers van het CBS (in factsheets per actielijn)..