Direct naar inhoud

KijKINDewijk

Bij wijkgericht werken onderzoeken we hoe wij het gewone leven van jonge mensen kunnen herstellen of versterken. Zo kunnen kinderen en jongeren zo prettig mogelijk thuis opgroeien met de school, de clubs en het werk waar zij voor kiezen.

Aan het woord: Mario Nossin

"We doen ons werk goed wanneer alle kinderen en jongeren zich zo gewoon mogelijk kunnen ontwikkelen tussen mensen die zij vertrouwen, die willen dat het goed met hen gaat. Dit lijkt een open deur. En toch zijn te veel jonge mensen de weg kwijt naar het gewone leven. Omdat ze als probleem worden zien, ze verstrikt raken in regels en ze hun geloof in anderen verloren hebben. Wij hebben als (zorg)samenleving heel wat hindernissen opgeworpen waardoor velen onnodig buitengesloten zijn geraakt van hun community.

KijKINDeWijk wil deze hindernissen weghalen, samen met jonge mensen, hun netwerk, de buurt en jeugdprofessionals in lokale teams.  Door te kijken naar kansen en talenten. Naar dat wat wél werkt om het gewone leven te versterken. Dat is een grote opgave die ons allemaal aangaat. Maar het is meer dan de moeite waard: een kind heeft per slot van rekening maar één jeugd! Weet jij hoe we het gewone leven van kinderen en jongeren in de knel kunnen herstellen of versterken?"

Wil jij hier meer over weten? Laat het me weten.

Bekijk de OZJ ZOOMerschool Wijkgericht werken

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd heeft OZJ ZOOMerschools georganiseerd. De online sessies werden gehouden door verschillende mensen uit het netwerk.

OZJ trekt sinds een klein jaar op met SamenBeter om op alle niveaus met de inwoners van de wijk, op de werkvloer, op bestuurlijk niveau en met ondernemers een verschil te maken. Voelbaar in het gewone leven en met eigenaarschap van degenen die hun nek uit durven te steken. In dit webinar gaan we in op wijkgericht werken: wat is dat? En daarna nemen we de deelnemers mee in het HOE dan?

A picture
04 februari 2021
Online Magazine 'Wijkgericht werken en toegang'

In dit online magazine lees je over wijkgericht werken, verschillende methodes, interviews met jeugdprofessionals en verhalen uit de praktijk.

Lees meer